Ψυχολόγος ΑΠΘ, Παιδοψυχολόγος MSc,                     Συστημική- Οικογενειακή            Ψυχοθεραπεύτρια

Ονομάζομαι Μιχαηλίδου Ιωάννα και είμαι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχω άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου από το 2006. Διαθέτω μεταπτυχιακό τίτλο, ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία. Από το 2008 εδρεύω στη Θεσσαλονίκη.