Συμβουλευτική γονέων

Συχνά οι άνθρωποι, διασχίζοντας τον κύκλο ζωής τους, έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα να γίνουν γονείς.  Πολλοί από αυτούς τελικά επιλέγουν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Κανένας τους όμως δεν θα είναι ποτέ αρκετά προετοιμασμένος για την ανατροφή του παιδιού καθώς κανένας δε γνωρίζει εκ των προτέρων πώς είναι να είσαι γονέας και τί σημαίνει αυτό. Ο γονεϊκός ρόλος είναι ένας δύσκολος, πολύπλευρος και πολύπλοκος ρόλος που διατηρείται σε όλη τη ζωή. Κατακτιέται μέσα από το χρόνο και την εμπειρία. Η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου φέρει άγχος και προσδοκίες ενός "τέλειου γονέα" προκαλώντας συχνά ερωτήματα, αμφιβολίες και διλήμματα για "σωστές" ή "λάθος" επιλογές, που συχνά δεν έχουν τέλος. Η επαφή με έναν ειδικό επιτρέπει στον γονέα να μοιραστεί τις δικές του δυσκολίες, να θέσει τα ερωτήματά του γύρω από τη διαπαιδαγώγηση, την ανατροφή και τη συμπεριφορά του παιδιού του. Επιπλέον, η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην ενδυνάμωση του ρόλου κάθε γονέα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης ώστε ο κάθε γονέας να νιώθει πλέον περισσότερο ικανός απέναντι στο παιδί του. Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορεί να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή και με τον έναν γονέα. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι ωριαία (60 λεπτά) και η συχνότητα των συνεδριών συν-αποφασίζεται μαζί με τον ειδικό.