Επικοινωνήστε μαζί μου είτε μέσω email είτε καλέστε με στο παρακάτω τηλέφωνο:

693-24-177-57

ioannapsychologist@gmail.com

Τριπόλεως 1 & Μητροπολίτη Καλλίδου, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη