Θεραπεία παιδιού-εφήβου

Πολλές φορές , έντονα ή και αναπάντεχα γεγονότα του κύκλου ζωής μιας οικογένειας μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχολογία ενός παιδιού  ή εφήβου προκαλώντας του π.χ. άγχος, θυμό, φόβο και οδηγώντας το με τη σειρά τους σε δυσκολίες στον ύπνο, στο φαγητό, στην τουαλέτα, στη συμπεριφορά, στη διάθεση, στην κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση με τους άλλους, στη σχολική επίδοση. Τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να είναι ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια, ένα διαζύγιο ή μία μετακόμιση, μία ασθένεια ή ένας θάνατος στην οικογένεια, η απουσία ενός γονέα που φεύγει στο εξωτερικό όπως για επαγγελματικούς λόγους, η κατάχρηση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά) μέσα στην οικογένεια, η ενδο-οικογενειακή βία, η ερωτική απογοήτευση (για εφήβους κυρίως), κ.ά. Η θεραπεία με παιδιά-εφήβους στοχεύει στην επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά-εφήβους ενισχύοντας την αυτο-εικόνα τους. Η συχνότητα των συνεδριών και η ολοκλήρωση της θεραπείας συν-αποφασίζεται με τον θεραπευτή καθώς και την οικογένεια του ανήλικου τέκνου. Η συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά.