Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αφορά τη σχέση ενός ζευγαριού, η οποία μπορεί στη διάρκεια του χρόνου να έχει υποστεί φθορά λόγω π.χ. συγκρούσεων, καβγάδων, σεξουαλικών δυσκολιών, απιστίας, ψυχολογικής -σωματικής βίας, εξουσίας, παρεμβατικότητας συγγενών, ζήλιας, κ.ά. Στόχος είναι να ανακαλυφθούν νέοι αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, να επιλυθούν εσωτερικές συγκρούσεις, να κατανοηθούν περισσότερο οι εσωτερικές διεργασίες του κάθε συντρόφου , να ενδυναμωθεί ο μεταξύ τους δεσμός και ως εκ τούτου να βελτιωθεί η συμβίωσή τους. Η συχνότητα των συνεδριών και η ολοκλήρωση της θεραπείας συν- αποφασίζεται με τον θεραπευτή και εξαρτάται από το <<αίτημα>> του εκάστοτε ζευγαριού. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά.