0ικογενειακή θεραπεία

Κάθε οικογένεια είναι μία ομάδα, ένα μοναδικό και ολοζώντανο σύστημα, αυτόνομο, με τους δικούς της κανόνες, τη δική της δομή και σύνθεση. Τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει την ομάδα ως όλον αλλά και το κάθε μέλος αυτής. Η συμπεριφορά του ενός μέλους συν-εξαρτάται από την συμπεριφορά των λοιπών μελών. Η οικογενειακή θεραπεία αφορά ένα ή παραπάνω μέλη μιας οικογένειας. Στόχο έχει να ενισχύσει την επικοινωνία και την κατανόηση της συμπεριφοράς των μελών καθώς και την προσωπική εξέλιξη αυτών. Η έμφαση στην οικογενειακή θεραπεία μετατοπίζεται από το ίδιο το άτομο στο διαπροσωπικό κομμάτι της οικογένειας. Η συχνότητα των συνεδριών και η ολοκλήρωση των θεραπειών συν-αποφασίζεται με τον θεραπευτή και την οικογένεια. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά.