Ατομική Ψυχοθεραπεία...

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μία συνεργατική διαδικασία ανάμεσα σε δύο μέρη, τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Στόχος είναι   ''ν' ανακουφιστεί'' το άτομο που έρχεται στη θεραπεία, ν' ανακαλύψει νέες οπτικές στη ζωή του διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα και την καθημερινότητά του, παίρνοντας ταυτόχρονα απαντήσεις στα δικά του καίρια "ζητήματα-προβλήματα" και θέτοντας εκ νέου ερωτήματα . Η συχνότητα των συνεδριών και η ολοκλήρωση της θεραπείας διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από το <<αίτημα>> του θεραπευόμενου. Η κάθε συνεδρία είναι ωριαία (60 λεπτά) και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να φέρει οποιοδήποτε ζήτημα τον απασχολεί χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί.